🛒🖤🤑To już dziś! Sprawdź naszą ofertę na
🔥BLACK FRIDAY🔥
0 0 godzin 0 0 minut 0 0 sekund

Jak prawidłowo mierzyć cukier?

Jak prawidłowo mierzyć cukier?

Jak mierzyć cukier?

Badanie poziomu cukru we krwi, stosowane jest głównie w przypadku diagnostyki cukrzycy. Jak mierzyć cukier? To pytanie zadają sobie osoby, które ze względu na stan swojego zdrowia, muszą na bieżąco kontrolować ten parametr. Najprostszym sposobem, okazuje się być glukometr. To łatwy w użyciu przyrząd, za pomocą którego, już w niespełna kilkadziesiąt sekund, można uzyskać wynik badania. Warto wiedzieć, że jest to ogólnodostępny produkt i można go kupić już za kilkadziesiąt złotych. Im więcej ma on jednak funkcji, tym cena ta jest wyższa i może dojść nawet do kilkuset złotych. Pacjenci, którzy pozostają pod opieką diabetologa, otrzymują glukometr bezpłatnie, podczas wizyty. Mogą również odebrać go w aptece, a podstawą do wydania urządzenia danej osobie, jest przedłożenie przez nią recepty na paski do glukometru. Jak prawidłowo mierzyć cukier z jego użyciem? Odpowiedź na to pytanie, znajduje się w dalszej części artykułu. Zachęcamy do kontynuowania lektury.

Kiedy mierzyć cukier?

Pomiary cukru są niezbędne do tego, aby móc poznać stężenie glukozy we krwi. Potrzebnym do przeprowadzenia takiej kontroli materiałem, jest próbka krwi, pobrana z żyły pacjenta (z reguły w dole łokciowym). Jeżeli badanie wykonywane jest w domowych warunkach, przy użyciu wspomnianego wcześniej glukometru, próbkę tą pobiera się z opuszka palca ręki, po uprzednim jego nakłuciu. Kiedy mierzyć cukier? Otóż poziom glukozy we krwi badamy:

 • Jako jeden z elementów rutynowych badań laboratoryjnych (parametr ten szczególnie zalecany jest osobom obarczonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy, z nadwagą oraz pacjentom, którzy ukończyli 40. rok życia),
 • W celu ustalenia, czy poziom cukru jest w normie,
 • W przypadku wystąpienia objawów hipoglikemii lub hiperglikemii,
 • U osób cierpiących na cukrzycę (kilkakrotnie w ciągu dnia),
 • U kobiet w ciąży (w celu wykrycia ewentualnej cukrzycy ciążowej),
 • Przynajmniej raz do roku, w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Odnosząc się natomiast do tego, kiedy badać cukier glukometrem, czynność ta zalecana jest przede wszystkim w przypadku osób, które borykają się z cukrzycą. W ich sytuacji, istotne jest bieżące monitorowanie poziomu cukru we krwi.

Jak często mierzyć cukier?

Częstotliwość badania poziomu glukozy we krwi zaleca lekarz. Przyjęło się, że osoby zdrowe, powinny kontrolować ten parametr przynajmniej raz do roku, podczas profilaktycznych badań laboratoryjnych. Inaczej sprawy się mają w przypadku pacjentów, u których została wykryta cukrzyca. Jak często mierzyć cukier w takiej sytuacji? Tutaj istotna jest regularność, a także liczba wykonywanych w ciągu doby pomiarów. Diabetycy muszą bowiem na bieżąco monitorować poziom cukru we krwi, o konkretnych porach dnia. Ich ilość określa diabetolog, na podstawie rodzaju terapii oraz postępów leczenia. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że osoby borykające się z cukrzycą, najczęściej są w posiadaniu specjalnego urządzenia do samokontroli, jakim jest glukometr. Jak zmierzyć cukier w domu przy jego użyciu? Tego dowiesz się z kolejnych paragrafów.

Pomiar glukometrem a w laboratorium

Glukometr to niewątpliwie niezwykle użyteczne narzędzie, do mierzenia poziomu cukru we krwi. Warto mieć jednak na uwadze, że służy on wyłącznie wykonywaniu badań przesiewowych. Żeby zatem móc uzyskać dokładnie oznaczenie stężenia glukozy we krwi, należy udać się w tym celu do laboratorium. Czym różni się pomiar glukometrem a w laboratorium? Przede wszystkim tym, że narzędzie do samobadania, powinno być stosowane przez osoby, które zostały już prawidłowo zdiagnozowane pod kątem konkretnej jednostki chorobowej i podjęły stosowne leczenie w tym zakresie. Wówczas glukometr pozwoli im na bieżąco weryfikować stężenie cukru we krwi, o konkretnych porach dnia i podjęcia niezbędnych działań, kiedy wyniki te będą budziły niepokój. Zależność, jaka występuje na płaszczyźnie glukometr a badanie krwi w laboratorium jest taka, że na pomiar do laboratorium, powinny zgłaszać się osoby, podejrzewające u siebie cukrzycę, a będąc już pod opieką diabetologa, mogą stosować właśnie glukometr do bieżącej kontroli.

Jak zmierzyć cukier glukometrem?

Wiemy już czym jest i do czego służy glukometr. Jak używać zatem tego typu urządzenie? Przede wszystkim warto zaznaczyć, że dokonywanie pomiarów przy użyciu tego typu narzędzia, powinno odbywać się zgodnie z określonymi zasadami. W innym wypadku, może dojść do uzyskania przez pacjenta nierzetelnego wyniku, co przełoży się na przyjęcie nieodpowiedniej ilości leku i tym samym, niewłaściwe leczenie cukrzycy. Zatem jak się mierzy cukier glukometrem? Otóż wszystko zależy od rodzaju wykorzystywanego w tym celu narzędzia. Na rynku, dostępne są bowiem rozmaite rodzaje glukometrów. Można wybierać spośród nieinwazyjnych modeli bez nakłuwania i bez pasków lub tradycyjnych urządzeń, dokonujących pomiarów z próbki krwi. W tym paragrafie wyjaśnimy, jak mierzyć cukier glukometrem klasycznym. Otóż w tym przypadku, konieczne jest nakłucie palca i pobranie z niego próbki krwi. Należy nanieść ją na pasek testowy, który kolejno umieszcza się w porcie glukometru. W zależności od urządzenia, wynik można odczytać już po upływie kilku sekund. Dla osób, które wolałyby jednak unikać nakłuwania palca i pobierania z niego próbki krwi do badania, możliwe jest również dokonywanie pomiarów glukozy, bez konieczności stosowania glukometru. Jak tego dokonać? Jak zmierzyć cukier bez glukometru? Można w tym celu użyć nowoczesnych technologii, dokonujących pomiarów z płatka ucha, czujnika umieszczonego w skórze brzucha, a także sensora, noszonego z tyłu ramienia.

Czy badania glukometrem są wiarygodne?

Jak zmierzyć cukier glukometrem to pytanie, na które odpowiedzieliśmy w poprzednim paragrafie. Nie jest to skomplikowana czynność i poradzi sobie z nią każdy. Jednak, czy badanie glukometrem jest wiarygodne? Otóż jak się okazuje – tak. Aktualnie, coraz rzadziej wykonywane są testy w laboratorium, gdyż wyniki uzyskane przy użyciu glukometru okazują się być do nich bardzo zbliżone, jednak nie identyczne. Szacuje się, że zakres błędu w przypadku aparatu domowego, może wahać się w granicach 10 – 15%, w porównaniu do wyników uzyskiwanych w laboratorium. Zatem dlaczego glukometr pokazuje różne wyniki? Otóż istnieje wiele czynników, które mogą zakłócać prawdziwość badań. Żeby ich uniknąć, należy przestrzegać poniższych zasad:

 • Pracę z nowym urządzeniem zawsze rozpoczynać od szczegółowego zapoznania się z wytycznymi producenta,
 • Wybierać paski testowe odpowiednie dla danego sprzętu,
 • Nie używać przeterminowanych pasków testowych,
 • Myć glukometr po każdym użyciu,
 • Przechowywać paski testowe we właściwy sposób, w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
 • Pomiarów nie wykonywać w pobliżu źródeł fal elektromagnetycznych.

Poszukując odpowiedzi na pytanie – jak zbadać cukier glukometrem, aby pokazał prawidłowy wynik, zawsze należy przestrzegać wyżej opisanych zasad. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do ich skuteczności, trzeba niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i przeprowadzić diagnostykę w laboratorium medycznym.

Pomiar glukometrem – wyniki a normy

Wykonałeś pomiar glukometrem? Normy badania to kolejne z informacji, z którymi musisz się zapoznać. Istotnym jest fakt, że prawidłowy poziom glukozy we krwi, będzie różnił się, w zależności od pewnych czynników m.in. pory zjedzenia ostatniego posiłku. W związku z powyższym, wykonując badanie glukometrem, wyniki powinny prezentować się następująco:

 • Zdrowe osoby dorosłe, dzieci i młodzież (na czczo: 70-99 mg/dl, 2 godziny po posiłku: poniżej 140 mg/dl),
 • Osoby po 70 r.ż.; które chorują na cukrzycę ponad 20 lat; mają za sobą atak serca lub udar mózgu (na czczo: 80-140 mg/dl, 2 godziny po posiłku: poniżej 180 mg/dl),
 • Kobiety ciężarne i planujące ciążę (na czczo: 70-90 mg/dl, 1 godzinę po posiłku: poniżej 120 mg/dl).

Wyżej przedstawione wartości, należy brać pod uwagę, wykonując badanie glukometrem. Normy tam opisane są zgodne z wytycznymi WHO.

O której najlepiej mierzyć cukier na czczo?

Kiedy mierzyć cukier glukometrem, żeby uzyskać wiarygodny wynik? Otóż pomiaru należy dokonywać w różnych porach dnia – na czczo, po posiłku i tak często, jak zaleci lekarz. Kiedy mierzyć cukier na czczo? Głównie wtedy, gdy choruje się na cukrzycę. Diabetycy powinni pamiętać o tym, aby poziom glukozy we krwi sprawdzać z samego rana. Zatem o której mierzyć cukier na czczo? Rano, bezpośrednio po przebudzeniu. Taki pomiar, zobrazuje pacjentowi działanie stosowanego leku w trakcie nocy, a także okaże się pomocny w ustaleniu wielkości posiłku oraz dawki insuliny, jaką powinien przyjąć przed jego spożyciem. Jak mierzyć cukier na czczo? Jak wspominaliśmy wcześniej, z samego rana, zaraz po przebudzeniu. Nawet, jeżeli pierwszy posiłek spożywany jest np. 2h po przebudzeniu, badanie należy wykonać wcześniej.

Kiedy mierzyć cukier po posiłku?

Badanie glukometrem należy wykonywać kilka razy w ciągu dnia, zarówno na czczo, jak i po posiłku. Po jakim czasie mierzyć cukier po posiłku? Żeby glikemia poposiłkowa była prawidłowo oznaczona, należy pomiaru dokonać 2h po jedzeniu. Wysoki wskaźnik takiego badania świadczy o tym, że przyjęto niedostateczną dawkę leków lub insuliny. Ponadto, może być to także sygnał, że pacjent nie przestrzega zaleceń diabetologa. Jak mierzyć cukier po posiłku? Czas badania, powinien być liczony już w momencie spożywania pokarmu. Wówczas, możliwe będzie zweryfikowanie tego, jak posiłek wpływa na poziom glukozy we krwi. Ponadto, dane uzyskane podczas diagnozy, okażą się ważną wskazówką pod kątem tego, jaka ilość węglowodanów będzie wystarczająca przy następnym posiłku. Wiedząc już kiedy mierzyć cukier po posiłku, warto omówić, w jakim celu robić to po wysiłku fizycznym. Zachęcamy do kontynuowania lektury.

Kiedy mierzyć cukier po wysiłku?

Osoby aktywne fizycznie, które jednocześnie borykają się z cukrzycą, powinny pamiętać o tym, aby na bieżąco monitorować poziom glukozy we krwi, zarówno przed, w trakcie, jak i po ćwiczeniach. Cukier jest bowiem wykorzystywany przez organizm jako źródło energii, a w trakcie treningu, zapotrzebowanie na niego rośnie. Dlatego też diabetycy, którzy dbają o formę, powinni konsultować swoje treningi z lekarzem, być z nim w stałym kontakcie i dokładnie ustalić, kiedy mierzyć cukier po wysiłku fizycznym.

Jak mierzyć cukier w ciąży?

Cukrzyca ciążowa, jest wywoływana zarówno zmianami hormonalnymi, jak i metabolicznymi, zachodzącymi w organizmie ciężarnej kobiety. Pomimo, że przebiega ona bezobjawowo, może sprzyjać występowaniu nadciśnienia tętniczego oraz nawracaniu infekcji dróg moczowych. Ze względu na fakt, że zaburzenie to największe ryzyko niesie dla płodu, konieczne jest leczenie przypadłości typu cukrzyca ciążowa. Jak mierzyć cukier w tym okresie? Pierwsze badania, wykonywane są w laboratorium medycznym, na podstawie skierowania od ginekologa. Jeżeli wykażą one nieprawidłowości, konieczne jest podjęcie stosownego leczenia, które powinno być prowadzone pod opieką diabetologa. Jego podstawę stanowi właściwa dieta, a także regularna aktywność fizyczna. Ciężarna kobieta, powinna również samodzielnie kontrolować poziom glukozy. Jak mierzyć cukier w ciąży? Otóż najprostszym rozwiązaniem, będzie badanie glukometrem w ciąży. Ponadto, zalecane jest również wykonywanie testów paskowych moczu, w celu kontrolowania obecności glukozy oraz ciał ketonowych. O której mierzyć cukier na czczo w ciąży? Rano, bezpośrednio po przebudzeniu, przed zjedzeniem pierwszego posiłku. Ponadto, poziom glukozy należy oznaczać także po posiłkach i na wieczór.

Komentarze do wpisu (0)

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl