SSZ - wczytywanie...

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez administratora danych osobowych (Integra Diagnostics sp. zo.o. sp. k.  z siedzibą w Poznaniu, dalej jako „Integra”) za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego w ramach witryny dostępnej pod adresem domeny www.samsiezbadaj.pl (dalej zwaną także „Witryną”) przez Integra Diagnostic sp. z o.o. sp.k. (dalej zwaną „Sklepem Internetowym” lub „Sklepem”) z wykorzystaniem oprogramowania w ramach umowy licencyjnej zawartej przez Integra z Shoper spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Shoper”).

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji dotyczących danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Administratorem Państwa danych osobowych jest Integra Diagnostic sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Polska 114 (60-401), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000603312 posiadającą NIP: 7811929673. Podmiotami przetwarzającym dane osobowe są osoby pełniące funkcje w Zarządzie Integra Diagnostic sp. z o.o. sp.k., pracownicy działu sprzedaży i marketingu oraz magazynu, z którymi można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@samsiezbadaj.pl. Z uwagi na fakt, iż Sklep Internetowy korzysta z oprogramowania i serwerów Shoper, udostępnionych na mocy umowy licencyjnej, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Shoper S.A. oraz jego podwykonawców na podstawie stosownych umów o podpowierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Integra a Shoper oraz Shoper a jego podwykonawcami.

Możliwe do przetwarzania dane osobowe, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej) dzielą się na następujące rodzaje:

 1. zwykłe - np. imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu, nr IP komputera, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego;
 2. dane dotyczące zdrowia - oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia. Administrator nie przetwarza ani nie żąda podania takich danych z własnej inicjatywy.

Administrator Państwa danych osobowych dołoży należytej staranności, by Państwa dane osobowe były przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki okaże się niezbędny ze względu na określony cel przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć takich rodzajów czynności, jak: zbieranie, utrwalanie, profilowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dokonywane przez Sklep Internetowy zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oznacza profilowanie, polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji danej osoby, jej zainteresowań, wiarygodności, sytuacji ekonomicznej, lokalizacji lub przemieszczania się.

Elektroniczne przetwarzanie danych osobowych może przybrać następujące formy:

 1. Hosting;
 2. Usługa chmury;
 3. e – mail;
 4. Google (w tym Google Analytics);
 5. automatyczne przekierowania,
 6. płatności internetowe,
 7. tagi JavaScript,
 8. dzienniki serwerowe,
 9. obrazy web beaconca ,
 10. Cookies.

DLACZEGO PROSIMY PAŃSTWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH?

Prosimy Państwa o udostępnianie danych osobowych w celach takich, jak:

 1. zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży Towarów przez Internet za pośrednictwem Sklepu,
 2. prowadzenie Indywidualnego Konta Użytkownika,
 3. otrzymywanie informacji na temat Towarów (cele marketingowe),
 4. uczestnictwo w społecznościach internetowych, w tym korzystanie z naszych blogów oraz stron i/lub kanałów informacyjnych w serwisach społecznościowych cele marketingowe),
 5. uczestnictwo w promocjach lub konkursach (cele marketingowe),
 6. otrzymywanie spersonalizowanych komunikatów, ofert specjalnych i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań w oparciu o udostępnione nam informacje oraz o informacje zgromadzone przez nas za pośrednictwem plików cookie i innych podobnych technik związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron/mediów społecznościowych/blogów (cele marketingowe),
 7. dokonywanie analizy preferencji marketingowych w celach porównawczych i statystycznych.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje na okres (w zależności od podstawy przetwarzania):

 1. do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności – w przypadku założenia Indywidualnego Konta Użytkownika w ramach jego rejestracji w Sklepie Internetowej,
 2. do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z danego stosunku prawnego, wydłużonego o 6 miesięcy – w przypadku zwarcia Umów Sprzedaży.

Muszą mieć Państwo świadomość, iż poniżej wskazane dane osobowe są niezbędne do procesu rejestracji na Witrynie oraz dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym:

 1. nazwisko i imię lub nazwa
 2. adres zamieszkania lub siedzibę,
 3. adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu,
 6. numer rachunku bankowego,
 7. NIP w przypadku, w którym Klient jest przedsiębiorcą

JAKIE DANE OSOBOWE MOŻEMY GROMADZIĆ?

Dane zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny (profilowanie).

Sklep Internetowy korzysta w ramach Witryny z różnych technologii (dalej, jako „Technologie”), służących realizacji zawieranych z Klientami umów, obsługi Witryny i Sklepu oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Integry oraz Zaufanych Partnerów. Technologia używane przez Sklep Internetowe, to w szczególności pliki cookies, localstorage, monitorowanie aktywności w sieci, automatyczne przekierowanie, płatności internetowe, tagi JavaScript, dzienniki serwerowe, obrazy web beacon i inne służące do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych. Stosowanie niektórych z tych Technologii wymaga Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych i personalizację treści marketingowych.

Sklep Internetowy zbiera w sposób automatyczny niektóre danych identyfikujących użytkowników, zwłaszcza te zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Brak zgody na gromadzenie danych przez Integrę w ten sposób wyrażona może być jedynie poprzez opuszczenie Witryny lub zamknięcie przeglądarki (jej okna). Usunięcie zgromadzonych w ten sposób danych może zostać dokonane jedynie przez Klienta, poprzez usunięcie plików cookies.

Integra gromadzi zwłaszcza Dane Eksploatacyjne, przez które należy rozumieć zwłaszcza: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, czas spędzony na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, pliki .xml i inne.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Integrę za pośrednictwem Sklepu Internetowego i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (komputer, tablet, telefon), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Państwa z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnieniu możliwości udostępniania Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie. Z kolei stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Cookies Zaufanych Partnerów (podmiotów zewnętrznych) umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika w momencie, gdy dokonuje zakupów (Google Analytycs, Google Adwords, SalesMango).

W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowe, dostawca Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

Administrator informuje, z uwagi na swój słuszny interes, iż korzystanie z usług Sklepu Internetowego musi opierać się o politykę cookies oraz Google Analytics. Macie oczywiście Państwo prawo braku akceptacji takiej polityki.

Sklepie Internetowy stosuje system analizy sieciowej (Google Analytics), który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google Analytics stosuje w tym celu pliki cookies. Funkcją Google Analytics jest ocena korzystania użytkowników z Witryny i poprawa jakości funkcjonowania Serwisu.

Sklep Internetowy zbiera dane osobowe Klientów (takie jak nick, pseudonim, login i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze (opinie) do towarów na stronie Sklepu Internetowego.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do towarów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego lub towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowego lub towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.

Dane zbierane podczas rejestracji dokonywania zakupów.

Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 1. nazwisko i imię lub nazwę,
 2. adres zamawiającego,
 3. adres dostawy, jeżeli jest inny niż zamawiającego,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu,
 6. login w ramach Witryny,
 7. w określonych sytuacjach dane dotyczące zdrowia,
 8. w przypadku przedsiębiorców – NIP oraz REGON,
 9. numer rachunku bankowego.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Jednakże odmowa udostępnienia danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy (wskazanych powyżej), skutkować będzie brakiem możliwości dokonania zakupów oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.

Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.

Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta, za wyjątkiem tych, które muszą nadal ulegać przetwarzaniu ze względu na powszechne obowiązujące przepisy prawa. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe. Celem usunięcia konta w Sklepie Internetowym należy biuro@samsiezbadaj.pl.

Administrator z własnej inicjatywy nie zbiera oraz nie przetwarza danych osobowych Klientów dotyczących ich stanu zdrowia. Jednakże, w przypadku, w którym takie dane zostaną przez Klienta przekazane samodzielnie, z jego własnej inicjatywy (w sytuacji konsultacji co do zakupu konkretnego sprzętu do badania parametrów zdrowotnych np. przy wyborze pulsoksymetru), dane te będą podlegały przetwarzaniu przez Administratora wyłącznie dla celów niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Klienta ze Sklepem Internetowym (proporcjonalność) oraz niezwłocznie, z własnej inicjatywy Administratora, usuwane po wykonaniu umowy. Administrator oświadcza, iż dane te nie zostaną, z własnej inicjatywy, przekazane ani w jakikolwiek inny sposób jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu z wyjątkiem ewentualnie producenta danego Towaru. W sytuacji, w której dane te nie będą w żaden sposób wykorzystane w celu zawarcia i wykonania umowy, zostaną one niezwłocznie, z własnej inicjatywy, usunięte przez Administratora.

Inne dane zbierane przez Sklep Internetowy

Sklep internetowy może gromadzić inne dane osobowe niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy Sklepu Internetowego lub Zaufanych Partnerów, jak na przykład zdjęcia (w celu przeprowadzenia konkursu lub promocji, zgodnie z regulaminem konkursu/promocji) lub historia zakupów).

Ponadto Sklep Internetowy w zależności od wybranych ustawień w różnych serwisach społecznościowych może przetwarzać dane osobowe dotyczące działań w obrębie profilów w tych serwisach, na przykład zamieszczone, udostępnione w nich zainteresowania, stan cywilny, płeć, nazwa użytkownika, zdjęcia, komentarze, treści itp.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych towarów Sklepu Internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie („wymówienie”).

Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na biuro@samsiezbadaj.pl.

Udostępnianie Informacji – Zaufani Partnerzy

W związku z koniecznością realizacji celów, dla których gromadzone są dane osobowe, mogą one być przekazywane innym podmiotom – przedsiębiorcą i specjalistom, którzy świadczą na rzecz Integry w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego usługi lub działają w charakterze podwykonawców. Działając w pełnym zaufaniu do zasad, na jakich przetwarzane, gromadzone i chronione są dane osobowe i dane eksploatacyjne, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, określamy je mianem „Zaufanych Partnerów”.

W celu realizacji zawartych przez Państwa umów ze Sklepem Internetowym, zebrane od Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom. Pomoc Zaufanych Partnerów może okazać się niezbędna w celu wykonania wzajemnych zobowiązań Sklepu Internetowego i Państwa. Zaufanymi Partnerami, którym są udostępniane dane osobowe w celu realizacji zwartych umów są w szczególności przedsiębiorcy prowadzący działalność pocztową, transportową, czy też świadczący usługi z zakresu pośrednictwa w realizacji płatności. Dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia (o ile takie zostaną przez Klienta samoistnie przekazane i ich przetwarzanie okaże się niezbędne do prawidłowej realizacji umowy), mogą być przekazywane także producentom Towarów, oferowanych przez Sklep Internetowy. Naszymi Zaufanymi Partnerami są między innymi: (DPD, DHL, Fedex, Poczta Polska, TPay oraz instytucje finansowe np. banki, Google, Shoper). Przekazanie danych osobowych wiązać może się z koniecznością zaakceptowania obowiązujących u Zaufanych Partnerów zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Państwa dane, które przekazujemy Zaufanym Partnerom celem realizacji umów zawartych ze sklepem internetowym, to w szczególności:

 1. imię i nazwisko lub nazwa,
 2. adres dostawy zamówienia,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer rachunku bankowego
 5. numer telefonu
 6. adres poczty elektronicznej

Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu, po wyraźnym wyrażeniu przez Państwa zgody na przekazanie swojego numeru zamówienia oraz adresu e-mail, otrzyma ankietę na temat opinii dotyczącej dokonanej transakcji za pośrednictwem Witryny. W każdej chwili przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych w celu wyrażenia opinii, zgodę taką można cofnąć wysyłając e-mail na adres biuro@samsiezbadaj.pl.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. O takiej sytuacji każdorazowo będą Państwo poinformowani, o ile dane przekazane organowi władzy publicznej będą Państwa dotyczyć.

Jeśli prawo będzie od nas wymagać uzyskania Państwa zgody lub jeśli stwierdzimy, że w danej sytuacji uzyskanie takiej zgody będzie uzasadnione, nie udostępnimy Państwa danych osobowych bez uprzedniego uzyskania takiej zgody.

Środki techniczne oraz Państwa obowiązki.

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności zabezpieczenie w postaci certyfikatu bezpieczeństwa SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

W trosce o poufność przekazywanych nam danych stosujemy protokół SSL (SecureSocketLayer v3). Protokół SSL to zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych danych pomiędzy klientem a sklepem. Dzięki SSL nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. To gwarancja, że nie mają dostępu do państwa imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu czy adresu e-mail. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera.

Wydawcą certyfikatu dla Witryny, po wcześniejszym sprawdzeniu autentyczności sklepu, jest: Shoper.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie się zwracał do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@samsiezbadaj.pl.

W każdej chwili, w odniesieniu do wszystkich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy wystosować stosowne żądnie na adres: biuro@samsiezbadaj.pl. Powyższe uprawnienia przysługują także wtedy, gdy dane osobowe są przetwarzane mimo braku konieczności uzyskania zgody w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: „UODO”). Skarga przysługuje także wtedy, gdy dane osobowe są przetwarzane mimo braku konieczności uzyskania zgody w tym zakresie.

Uprawnienie do cofnięcia zgody odnosi się również do kwestii otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną.

Z uwagi na wyrażone w niniejszej Polityce Prywatności cele, wynikające z prawnie uzasadnione interesów Sklepu Internetowego oraz Zaufanych Partnerów, a także konieczność realizacji zawartych umów, Integra nie będzie pytała o wyrażenie zgody na:

  1. przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji Indywidualnego Konta Użytkownika w Witrynie oraz dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym,
  2. gromadzenie i przetwarzanie danych zbieranych w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny,
  3. w zakresie dokonywania analizy preferencji marketingowych w celach porównawczych i statystycznych.

Niemniej, także w tym zakresie przysługują Państwu uprawnienia do złożenia skargi na UODO, jak i do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, prawo, na zasadach omówionych wyżej. W odniesieniu do danych zbieranych w sposób automatyczny podczas korzystania z witryny, istnieje możliwość samodzielnego ich usunięcia z urządzenia końcowego Klienta, na przykład poprzez usunięcie plików cookies.

Z uwagi na zakres i cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Sklep Internetowy będzie pytał o wyrażenie zgody na:

  1. otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną,
  2. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w celu  otrzymywania spersonalizowanych komunikatów, ofert specjalnych i reklam,
  3. przetwarzanie danych osobowych w zakresie uczestnictwa w społecznościach internetowych, w tym korzystanie z blogów Administratora oraz stron i/lub kanałów informacyjnych w serwisach społecznościowych;
  4. przetwarzanie danych osobowych i ich przekazywanie Zaufanym Partnerom w celu realizacji umowy zawieranej ze Sklepem Internetowym oraz otrzymania ankiety dotyczącej opinii o Witrynie i Sklepie Internetowym,

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa podane pod adresem biuro@samsiezbadaj.pl.

Aktualizacja danych

W celu jak najlepszej ochrony Państwa danych osobowych oraz dbałości o ich aktualność Sklep Internetowy prosi Państwa o zwracanie uwagi, czy przekazane przez Państwa dane osobowe pozostają aktualne. W przypadku stwierdzenia, iż przekazane dane osobowe nie są aktualne, Sklep Internetowy prosi o aktualizację danych osobowych, poprzez przesłanie zaktualizowanej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych na adres: biuro@samsiezbadaj.pl.

Słowniczek

Poza zwrotami, którym określone znacznie zostało nadane w ramach niniejszej Polityki Prywatności, zwroty użyte w ramach niniejszej Polityki Prywatności z wielkiej litery mają znaczenie nadane im zgodnie z pkt. 1.2. Regulaminu Sklepu Internetowego www.samsiezbadaj.pl.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl